ብሎግ

ስለሚከናወኑ የተለያዩ ነገሮች ይወቁ!

ለምን #ብዕር

ለምን #ብዕር

****************************************************

የነጻነትና እኩልነት ፓርቲ ለትምህርትና አጠቃላይ የሰው ኃይል ልማት የሚሰጠው ትኩረት እጅግ ከፍተኛ ነው፡፡ ትምህርትና ስልጠና የአጠቃላይ ሀገር አቀፍ ልማት መሰረት ሆኖ የሚያገለግል ቁልፍ ዘርፍ ነው፡፡ ነእፓ

Comment:0

"የምርጫ ዝግጅታችን ተጠናክሮ ቀጥሏል''

ነጻነትና እኩልነት ፓርቲ ለምርጫ 2013 የሚያደርገው ዝግጅት አካል የሆነው የቅድመ እጩ ምዝገባ በመላ ሀገሪቱ እየተከናወነ ላይ ይገኛል።

በዚህም መሰረት የፓርቲው ሊቀመንበር ዶ/ር አብዱልቃድር አደም መሐመድ

በአማራ ክልል የኦሮሞ ብሄረሰብ ዞን ባቲ ምርጫ ክልል ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለመወዳደር የቅድመ

Comment:0

"የምርጫ ዝግጅታችን ተጠናክሮ ቀጥሏል"

"የምርጫ ዝግጅታችን ተጠናክሮ ቀጥሏል"

********************************************************************

ነጻነትና እኩልነት ፓርቲ ለምርጫ 2013 የሚያደርገው ዝግጅት አካል የሆነው የቅድመ እጩ ምዝገባ በመላ ሀገሪቱ እየተከናወነ ላይ ይገኛል።

በዚህም መሰረት የፓርቲው

Comment:0

ሚዛናዊ ፖለቲካ የነእፓ መለያ ነው፡፡

ሚዛናዊ ፖለቲካ የነእፓ መለያ ነው፡፡

ሚዛናዊነት....

በአስተሳሰብ እና ርእዮተ ዓለም....

በፖሊሲ እና ፕሮግራም....

በታሪከ እና ትርክት....

በትግል ስልት....

ነጻነትና እኩልነት ፓርቲ፡፡

Comment:0

ሰላም የሁሉ ነገር መሰረት ነው፣

የሀገራችን ሰላም እና የህዝቦች ደህንነት ከመቼውም ጊዜ በበለጠ አደጋ ተጋርጦበታል፣

ሰላም የሁሉ ነገር መሰረት ነው፣

ሰርቶ ማደግ፣ ዘርቶ ማጨድ፣ ወልዶ መሳም፣ ሁሉም ሰላም ሲኖር ነው፣

ክቡር ለሆነው የሰው ነፍስ ዋጋ እንስጥ፣

ሰላም አንዴ ከእጅ ካፈተለክ መልሶ መያዝ ከቶ አይቻልም፣

ሰላማችንን በጋራ እንጠብቅ

Comment:0