የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ

የሀገራችን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲና ስታራቴጂ ዋነኛ ግብ በሀገር ውስጥ የሚደረገውን ኢኮኖሚያዊ፤ ፖለቲካዊና ማህበራዊ እቅዶችን ለማሳካት የሚደረውገን ጥረት ማገዝ ነው፡፡ ነእፓ አገራችን ያለችበትን ጂኦ-ፖለቲካዊና ጂኦ ስትራቴጂያዊ እውነታዎች ታሳቢ በማድረግና በአፍሪካ ቀንድ፣ በሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች፣ በመካከለኛው ምስራቅ፣ በአውሮፓና በአሜሪካ ተለዋዋጭ የዲፕሎማሲና የውጭ ግንኙነት ሁነቶችን ከግንዛቤ በማስገባት ሀገራዊ ጥቅማችንን በተሻለ ሁኔታ ለማስከበር የሚያስችል የውጭ ጉዳይ ፖሊሲና ፕሮግራሞችን ተግባራዊ ይደረጋል፡፡

ሀገራችን ከጎረቤት ሀገሮች ጋር ያላትን የረዥም ጊዜ ግንኙነት ታሳቢ ያደረገ፣ የሀገራችንንና የጎረቤት ሀገሮችን የጋራ ጥቅም በሚያስከብር የውጭ ግንኙነት መርህ ላይ የተመሰረተ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ባህላዊ ግንኙነት ለመፍጠር ጥረት ይደረጋል፡፡ በአካባቢው የተንሰራፋውን ድህነትና ኋላቀርነት ለመታደግ እንደ ሀገር ከምናደርገው ከፍተኛ ርብርብ ጎን ለጎን ከጎረቤት ሀገሮች ጋር አብሮ መስራት ያለውን ከፍተኛ ፋይዳ የሚረዳው ፓርቲያችን ድንበር ተሻጋሪ በሆኑ ችግሮች፣ ስጋቶችና ተግዳሮቶች ዙሪያ በጋራ ለመስራት የሚያስችል የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ተግባራዊ ያደርጋል፡፡ የነእፓ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ የሚከተሉትን ዋና ዋና ፕሮግራሞች ይይዛል፡፡

 1. የሀገራችን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ መነሻና መድረሻ የዜጎቻችንና የሀገርን ፍላጎትና ጥቅም ማስከበር ሲሆን ማንኛውም የውጭ ጉዳይ ፖሊሲና ተግባሮቻችን ይህንን እውነታ ታሳቢ ያደረጉ ይሆናሉ፣
 2. የተሳካ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ በቅድሚያ የሀገራችንን ሰላም መጠበቅ እንደሚኖርበት እናምናለን፡፡ የሀገራችን ሰላም ከውስጣዊ ጉዳዮች ባልተናነሰ መልኩ በቀጠናው ባለው የሰላም ሁኔታ ይወሰናል፡፡ በመሆኑም የሀገራችንን ሰላም በአስተማማኝ ሁኔታ ለማስከበር በአካባቢያችን ሰላም እንዲሰፍን ከፍተኛ ትኩረት እንሰጣለን፣
 3. ሌሎች ሀገሮች በውስጥ ጉዳያችን ጣልቃ እንዲገቡ እንደማንፈቅድ ሁሉ ሀገራችንም በሌሎች ሀገራት የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ አትገባም፣
 4. የሀገራችን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ቀረጻ ላይ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት በተለይም መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና የሲቪክ ማህበራት፣ የሚድያ ተቋማት፣ የንግዱ ማኅበረሰብ ተወካዮች፣ የፖሊሲ ጥናትና ምርምር ተቋማት፣ የማህበረሰብ ተወካዮች፣ የዲያስፖራ አባላት እንዲሳተፉ ይደረጋል፣
 5. ተጨባጭና የተሳካ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ለመንደፍና ተግባራዊ ለማድረግ አካባቢያዊ፣ አህጉራዊና ዓለም ዓቀፋዊ ለውጦችን ታሳቢ ያደረገ ጥናትና ትንታኔ በየጊዜው ይደረጋል፣ ለዚህ ስራ በቂ የሰው ኃይል እና ሀብት ይመደባል፣
 6. አገራችን የአፍሪካ ህብረትና ሌሎች ዓለም ዓቀፋዊና አህጉራዊ ተቋማት መቀመጫ በመሆኗ ከተቋማቱ ጋር መልካም ግንኙነት በመፍጠር የሀገራችንን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ በተሻለ መልኩ ተፈፃሚ ለማድረግ ጥረት ይደረጋል፣
 7. የሀገራችንን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ስኬታማ ለማድረግ የሀገራችን ዲፕሎማቶች አቅምና ተነሳሽነት ከፍተኛ ሚና አለው፡፡ በመሆኑም የዲፕሎማቶች፣ የልኡካንና የዲፕሎማቲክ ሰራተኞች ምልመላና ምደባ አቅምንና ተነሳሽነት ታሳቢ ያደረገ እንዲሆን ይደረጋል፣
 8. በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በሀገራቸው ጉዳይ እንዲሳተፉ ለማስቻልና ለአገራቸው ሊያበረክቱት የሚችሉትን ጉልህ አስተዋፅዖ ለማሳለጥ የሚያስችሉ ፖሊሲዎችና አሰራሮች ይዘረጋሉ፡፡

ከጎረቤት ሀገሮቻችን ጋር የረዥም ጊዜና የጠበቀ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት አለን፡፡ ከአንዳንዶቹ የጎረቤት ሀገራት ጋር በተለያዩ ጊዜና ምክንያቶች ቅራኔዎችና ግጭቶች የተከሰቱ ቢሆንም፣ ከጎረቤት ሀገራት ጋር መልካም ግንኙነት መፍጠር እና ይበልጥ ማበልጸግ ይቻላል ብልን እናምናለን፡፡ የሀገራችንን የአጭርና የረዥም ጊዜ ጥቅሞችና ፍላጎት ለማሳካት ከጎረቤት ሀገሮች ጋር የሚኖረን ግንኙነት ፋይዳው ከፍተኛ በመሆኑ ልዩ ትኩረት ይሰጠዋል፡፡ በመሆኑም ከሁሉም የጎረቤት ሀገራት ጋር የሚኖረን ግንኙነት በመተማመን፣ በመከባበርና በሌሎች ሀገራት የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ባለመግባት መርህ ላይ የተመሠረተ ይሆናል፡፡

ከሁሉም ጎረቤቶቻችን ጋር በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ የሁለትዮሽ (Bilateral) እና የብዙዮሽ (Multilateral) ስምምነቶችንና የትብብር መድረኮችን በመፍጠር መልካም እድሎችን በጋራ ለመጠቀምና ስጋቶችን ለመከላከል በከፍተኛ የኃላፊነት ስሜት መስራት ያስፈልጋል፡፡ ሀገራችን በአፍሪካ ቀንድ ካሉ ሀገሮች ጋር ስትወዳደር በኢኮኖሚ፣ በቆዳ ስፋትና በህዝብ ብዛት ታላቅ ሀገር ነች፡፡ ያለንን የተሻለ አቅም ተጠቅመን ከጎረቤት ሀገሮች ጋር በጋራ በመስራት የህዝባችንንና የጎረቤት ሀገራት ህዝቦችን የኑሮ ደረጃ ለማሳደግ የሚያስችሉ ፕሮግራሞችን እንቀይሳለን፡፡ ከአፍሪካ ቀንድ የልማት በይነ-መንግስታት (ኢጋድ)፣ ከምስራቅ አፍሪካ ማህበረሰብ እና ከሌሎች መሰል ክፍለ አህጉራዊ ተቋማት ጋር በጋራ ለመስራት የሚያስችሉ የፖሊሲ ማዕቀፎች ተቀርጸው ተግባራዊ እንዲሆኑ ይደረጋል፡፡

 1. ሀገራችን የአፍሪካ ህብረት ላይ ያላትን ተሰሚነት በመጠቀም በአህጉሪቱ ነጻ የንግድ ቀጠና እንዲመሰረት በማበረታታት ሀገራችን ከአህጉራዊ የኢኮኖሚ ትስስር የተሻለ ተጠቃሚ የምትሆንበት አሰራር ይዘረጋል፣
 2. የአባይ ወንዝን በመጠቀም የሀገራችንን ልማት ለማፋጠን በተለይም ከአባይ ተፋሰስ ሃገራት ጋር በትብብር መስራት የሚቻልበት ሁኔታ ይዘረጋል፣
 3. ከአፍሪካ ቀንድ የልማት በይነ-መንግስታት (ኢጋድ) እና ከሌሎች ክፍለ አህጉራዊ ድርጅቶች ጋር በመተባበር በአካካቢያችን አስተማማኝ ሰላም እንዲሰፍን የሚያስችሉ ስራዎች ይሰራሉ፣
 4. በአፍሪካ ህብረት አስተባባሪነት በመካሄድ ላይ ያለው የአፍሪካ የኢኮኖሚ፣ የፖለቲካና የባህል ትስስር እውን እንዲሆን ተገቢውን ድጋፍ በማድረግ አገራችን ከሂደቱ የተሻለ ተጠቃሚ እንድትሆን ይደረጋል፣
 5. በአፍሪካ ህብረት አስተባባሪነት በመካሄድ ላይ ያለው የአፍሪካ የኢኮኖሚ፣ የፖለቲካና የባህል ትስስር እውን እንዲሆን ተገቢውን ድጋፍ በማድረግ አገራችን ከሂደቱ የተሻለ ተጠቃሚ እንድትሆን ይደረጋል፣

ዓለም ላይ ካለው ነባራዊ ሁኔታና ሀገራችን ካለችበት ጂኦ-ፖለቲካዊ ሁኔታ በመነሳት በተለይ በኢኮኖሚ፣ ዲፕሎማሲ፣ ወታደራዊ፣ የቴክኖሎጂና ፖለቲካዊ አቅማቸው ከፍተኛ ከሆኑ ኃያላን ሀገራት ጋር የሚኖረን ግንኙነት ልዩ ትኩረት ይሰጠዋል፡፡ በተቻለ መጠን ከሁሉም ሀገራት ጋር ሚዛናዊና የሀገራችንን ብሄራዊ ጥቅም ባስከበረ መልኩ ግንኙነታችን እንዲጠናከር ይደረጋል፡፡ ከዚህ አንጻር ከአሜሪካን፤ አውሮፓ ህብረት፤ ቻይና፣ መካከለኛውና ሩቅ ምስራቅ ሀገራት ጋር የሚኖረን ግንኙነት ከየሀገራቱ ጋር የነበረንን ታሪካዊ ግንኙነት፣ ያለንን የኢኮኖሚ፣ የፖለቲካና የባህል ትብብር ታሳቢ ባደረገ መልኩ ተቀይሶ ተግባራዊ ይደረጋል፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታ ከተባበሩት መንግስታት እና ሌሎች ዓለም-ዓቀፍ ድርጅቶች ጋር የሚኖረን ግንኙነት የሀገራችንን ብሄራዊ ጥቅም ይበልጥ በሚያስከብር እና ሀገራችን ለዓለም ሀገራትና ህዝቦች ሰላምና ልማት የድርሻዋን እንድታበረክት በሚያስችል መንገድ ተነድፎ ተግባራዊ ይደረጋል፡፡