ብሎግ

ስለሚከናወኑ የተለያዩ ነገሮች ይወቁ!

የነጻነትና እኩልነት ፓርቲ ማኒፌስቶ::

እፓ ማኒፊስቶ ፓርቲው በምርጫው በሚያገኘው ውጤት መሰረት በፌዴራል እና በክልል መንግስታት በሚኖረው የመንግስት ኃላፊነት ሊያከናውናቸው ያቀዳቸውን የምጣኔ ሀብት፣ የመልካም አስተዳደር፣ ማህበራዊ፣ የውጭ ግንኙነት፣ የሀገር መከላከያ እና ደህንነት በተመለከተ በአሀዝ የተደገፈ ጥቅልል እና ዝርዝር አላማዎችን አስቀምጧል፡፡

Comment:0

የነጻነትና ኩልነት ፓርቲ የውጭ ጉዳይ ፕሮግራም

የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ
1.1 የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ መርሆች
#የሀገራችን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲና ስታራቴጂ ዋነኛ ግባቸው በሀገር ውስጥ የሚደረገውን ኢኮኖሚያዊ፤ ፖለቲካዊማህበራዊ እቅዶችን ለማሳካት የሚደረውን ጥረት ማገዝ ይሆናል፡፡
#ነእፓ አገራችን ያባለችበትን ጂኦ-ፖለቲካዊና ጂኦ-ስትራቴጂያዊ እውነታዎችን ታሳቢ በማድረግና

Comment:0